Ars Cameralis Silesiae Superioris


Rezydencje artystów

|

Wizyty, tzw. „rezydencje artystów”, organizowane są w ramach współpracy kulturalnej pomiędzy Departamentem Dolnego Renu a Województwem Śląskim. Matylda Sałajewska, absolwentka katowickiej ASP, dzięki projektowi „Skin” jest już rozpoznawalną artystką. Za swój warsztat obrała przestrzeń miasta. Na przełomie sierpnia i września 2009, będzie pracować nad projektami instalacji w przestrzeni miejskiej stolicy Dolnego Renu. Jest to część projektu „Legendy miejskie”, które zostaną zaprezentowane od 11 września w ramach II edycji Nocy Sztuki współczesnej w Strasbourgu.

W czerwcu w Galerii Kronika w Bytomiu rozpoczyna swą twórczą pracę Cathryn Boch. Sztuka niemieckiej artystki rodzi się na styku rysunku, wideo, fotografii i instalacji, przechodząc płynnie z jednego medium do drugiego i korzystając z ich dopełniających się właściwości. Boch rysunek traktuje jako broń i narzędzie służące ilustracji tematyki egzystencjonalnej, osobistej, obciążonej wspomnieniami i obrazami dzieciństwa. Daleki od tego, by być jedynie prezentacją obrazu na nośniku, rysunek Cathryn Boch jest raczej progresywną ekshumacją śladu, odcisku w materii papieru dokonywanej przy pomocy operacji takich jak: zeskrobywanie, szlifowanie, szycie, nacinanie, froterowanie, impregnacja. Droga artystyczna Cathryn Boch zasadza się w dużej mierze na zasadzie niepewności, przypadku, eksperymentu, niezdefiniowanego, nieprzewidywalnego… Jej twórczość opiera się współczesnej kategoryzacji społecznej i artystycznej.

Więcej aktualności

zamknij