Ars Cameralis Silesiae Superioris


Ⅴ Festiwal Ars Cameralis 1996

|


Górnośląski Festiwal Kameralistyki to wielkie święto sztuki, które odbywa się co roku na terenie Górnego Śląska. Region ten jest bardzo szczególną przestrzenią — przestrzenią policentryczną, w której wiele miast pełni ważną rolę polityczną, kulturalną i gospodarczą. W ciągu 20 dni tegorocznego Festiwalu zapraszamy na kilkadziesiąt znakomitych przedstawień teatralnych, koncertów muzycznych, wystaw plastycznych, spotkań literackich. 

Festiwal stanowi próbę odnowienia formy kameralnej, a raczej próbę zmierzenia się z tym pojęciem w odniesieniu do różnych sztuk. Musimy bowiem wybrać kameralny sposób prezentacji, jeśli chcemy przedstawić wybitne osiągnięcia artystyczne publiczności całego regionu, mieszkańcom tej wielkiej przestrzeni. Organizatorzy pragną przede wszystkim, aby Festiwal stał się okazją do pokazania na tym terenie wielkich wydarzeń artystycznych, które łączy właśnie kameralność — a więc przede wszystkim mała forma dzieła i mała przestrzeń, w którym dzieło jest ukazywane.

Dzięki hojności głównego mecenasa imprezy, Wojewody Katowickiego, a także firm krajowych i zagranicznych oraz fundacji udało nam się, przy współpracy z wybitnymi specjalistami, zorganizować nie tylko prezentacje kultury polskiej, ale również kultury innych narodów. Wystąpią wybitni artyści z kraju i zagranicy, niektóre wydarzenia odbędą się po raz pierwszy w Polsce. Zapraszamy więc serdecznie mieszkańców Górnego Śląska i całej Polski na imprezy festiwalowe.

/ tekst z katalogu festiwalowego na rok 1996


Artyści

Ⅴ edycja Festiwalu odbyła się w dniach 11 — 30 listopada 1996 roku.

Muzyka 1996

Śląska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jana Wincentego Hawela, Józef Broda, Miłość, Julian Gembalski, Kwartet Śląski, Henryka Januszewska, Aleksander Gabryś, Ewa Warykiewicz-Chwastek, Jerzy Sojka, Gabriela Szendzielorz, Bogusław Seweryn, Franciszek Osadzin, Wojciech Skowroński, Śląski Kwintet Dęty, Wanda Warska, Henryk Mikołaj Górecki, Andrzej Kurylewicz

Sztuka 1996

Vladimír Boudník, Paweł Althamer, Hans Bellmer

Konferencja poświęcona Hansowi Bellmerowi: Robert Short, Jan Maria Kłoczowski, Andrzej Urbanowicz, Michał Sporoń, Stanisław Rosiek

Teatr 1996

Scena Plastyczna KUL, Towarzystwo Wierszalin z Supraśla, Zofia Kalińska, Teatr Drak z Hradec Králové, Białostocki Teatr Lalek, Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. S. Batorego w Chorzowie,

Literatura 1996

Zbieg Poetycki NaDziko (Marcin Baran, Tomasz Majeran, Andrzej Stasiuk, Karol Maliszewski, Adam Wiedemann, Mariusz Grzebalski, Dariusz Sośnicki, Piotr Kępiński, Miłość, Brian Patten, Piotr Sommer, Bohdan Zadura, Andrzej Sosnowski, Andrzej Szuba, Wojciech Kuczok, Bartłomiej Majzel, Maciej Melecki, Grzegorz Olszański, Świetliki

Organizator

Patroni medialni

zamknij