Ars Cameralis Silesiae Superioris


ⅩⅡ Festiwal Ars Cameralis 2003

|

Budzimy Europejskie Emocje

Tegoroczna  Edycja Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej, przebiegająca pod hasłem Budzimy Europejskie Emocje, będzie dla Państwa zaproszeniem do wgłębienia się w różne aspekty kulturowej panoramy Europy. Program Festiwalu, wyjątkowo bogaty i eklektyczny, posługując się uniwersalnym językiem sztuki, będzie tworzył opowieść dotyczącą wspólnych europejskich tradycji i powszechnie akceptowanych systemów etycznych i estetycznych, wokół których następował niezwykły proces integracji. U źródeł owego procesu leży wszak wzbudzenie wzajemnego szacunku i uczucia przyjaźni. Festiwal, poza podkreśleniem wspólnych kulturowo-historycznych korzeni Starego Kontynentu, kładzie nacisk na aspekt jego niezwykłej różnorodności. Wielkim atutem i bogactwem Europy jest bowiem melanż kultur, wpływów i kontekstów. U podstaw tego dziedzictwa leży głęboko zakorzeniona tradycja tolerancji, poszanowania dla inności, zarówno kulturowej, jak i religijnej. Europa traci swoje jasno określone Centrum. Nowa historyczna sytuacja wprowadza perspektywę, poprzez którą to, co pozornie egzystuje na jej obrzeżach, okazuje się równie istotne i wartościowe, jak to, co dzieje się w umownym europejskim centrum.

Artystyczna podróż zaprowadzi nas więc na odległy iberyjski zachód kontynentu, by dzięki dźwiękom hiszpańskiego barda Paco  Ibáñeza (Hiszpania) oraz magicznym brzmieniom muzyki fado, wyczarowywanymi przez zespół Madredeus (Portugalia), poczuć specyficzną „słoneczną melancholię” tamtejszej kultury. Niemal pod sam Krąg Polarny, na samą północ Europy możemy się udać tropem subtelnych dźwięków Ketila BjørnstadaAnneli Drecker (Norwegia). Pejzaży środkowoeuropejskich doświadczymy podczas wernisaży czeskich artystów (Bohuslav Reynek oraz Wystawa Czeskiego Rysunku i Grafiki). Francuski zespół David Lofore Cinq Tetes stworzy niezwykłą oprawę muzyczną dla kolejnego Zbiegu Poetyckiego NaDziko, w ramach którego wystąpią ponadto pisarze angielscy, słowaccy i ukraińscy. Europa bowiem, niezależnie od struktur unijnych jest głównie stanem świadomości, światem wartości, który rozciąga się od zachodu na wschód. Dlatego będziecie mogli Państwo uczestniczyć także w koncercie prawosławnego Chóru Oktoich, przenosząc się w krainę poruszających religijnych pieśni.

Festiwalowa wędrówka odbędzie się nie tylko w przestrzeni, lecz także w czasie. Odwołaliśmy się przykładowo do filmowej awangardy lat 30., chcąc zaprezentować dorobek filmowy FranciszkiStefana Themersonów, legendarnych polskich prekursorów awangardy, tworzących swe zadziwiające filmy w zapomnieniu, gdzieś na obrzeżach świata. Czyli właśnie tam, gdzie najczęściej powstają dzieła najistotniejsze. Takich wędrówek, rozciągniętych w czasie i przestrzeni, podczas tegorocznego Festiwalu będzie znacznie więcej. W drodze wszak wszyscy stajemy się lepsi i jakby szlachetniejsi.

Zapraszamy więc wszystkich Państwa do wspólnej artystycznej wędrówki w listopadowe deszczowe wieczory, poprzez wzięcie udziału w wielu ważnych artystycznych wydarzeniach. Wszakże patronem wspólnego europejskiego świata, wraz z jego najpiękniejszymi tradycjami, jest poczucie kulturowej tożsamości z historią i bogatym dziedzictwem, wraz ze skierowaniem ich na pełną humanizmu drogę wiodącą do ich najwłaściwszych przeznaczeń.

/ tekst z ulotki festiwalowej na rok 2003


Artyści

 edycja Festiwalu odbyła się w dniach 4 — 28 listopada 2003.

Muzyka 2003

Madredeus, Krzysztof Knittel, Aleksander Gabryś, Katarzyna Gliwa, Petr Matuszek, Markéta Dvořáková, Ketil Bjørnstad, Anneli Drecker, Chór Męski Oktoich, Kwartet Śląski, Krzysztof Penderecki, Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka, David Lafore Cinq Tetes, Polish-Hungarian Connection, Paco Ibáñez

Sztuka 2003

Bohuslav Reynek, Sławomir Rumiak

Wystawa Czeskiego Rysunki i Grafiki „Metamorfozy człowieka — figuratywne motywy w grafice i rysunku”

Wystawa Śląska Szkoła Plakatu: Waldemar Świerzy, Michał Kliś, Marian Oslislo, Roman Kalarus, Tadeusz Grabowski, Monika Starowicz, Sebastian Kubica

Teatr 2003

Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego z Katowic, Teatr Pieśń Kozła, Stowarzyszenie Teatralne Łaźnia z Krakowa, Grupa Teatralna Pyk

Literatura 2003

Biesiada Romantyczna — jubileusz 70-lecia Profesora Ireneusza Opackiego: Aleksander Nawarecki, Ireneusz Opacki, Marek Bieńczyk, Tadeusz Sławek

Peter Sulej

Zbieg Poetycki NaDziko: Jurij Andruchowycz, Jay Basu, Peter Sulej, Andrzej Sosnowski, Tadeusz Pióro, Trupa NaDziko (Arkadiusz Kremza, Radosław Kobierski, Bartłomiej Majzel, Maciej Melecki, Grzegorz Olszański, Krzysztof Siwczyk), Rod Mengham, Marc Atkins

Magiczne światy w literaturze europejskiej — europejskie spotkanie pisarzy: Piotr Wilczek, Jay Basu, Jurij Andruchowycz, Michal Hvorecky, Wojciech Kuczok

Lepsza byłaby krew — spotkanie poświęcone poezji i tragedii Paula Celana: Andrzej Kopacki, Ryszard Krynicki, Jacek Buras, Tadeusz Sławek, Jakub Ekier, Andrzej Sosnowski

Obmapywanie świata — sesja poświęcona Mironowi Białoszewskiemu: Tadeusz Sobolewski, Jacek Łukasiewicz, Mirosław Pęczak, Adam Wiedemann, Edward Balcerzan, Piotr Sommer, Hanna Konicka

Film 2003

Franciszka i Stefan Themersonowie
Luis Buñuel

Organizator

Patroni medialni

zamknij