Ars Cameralis Silesiae Superioris

Wielkie serce, Dobrowolna praca, Pomoc = Wolontariusz
Wielkie serce, Dobrowolna praca, Pomoc = Wolontariusz

Wolontariat

|

Jeśli interesuje Was współpraca z nami podczas organizowanych przez nas wydarzeń, ten dział udzieli Wam wszelkich informacji.

Kogo szukamy?

Ludzi pozytywnie nastawionych, kompetentnych, otwartych na nowe doświadczenia, ale i pracowitych oraz dyspozycyjnych. Do współpracy zapraszamy osoby, które mogłyby poświęcić swój wolny czas na pracę̨ przy produkcji festiwalu oraz innych wydarzeń przez nas organizowanych. Warunkiem wymaganym jest również ukończony 18 rok życia.

Do jakich zadań?

Praca wolontariusza podczas festiwalu polega na wspieraniu organizatorów we wszystkich aspektach tworzenia tak ogromnego, interdyscyplinarnego przedsięwzięcia.

Do powierzanych wolontariuszom zadań należą m.in. pomoc w dystrybucji materiałów promocyjnych, obsługa biurowa, internetowe działania promocyjne, pomoc organizatorom w opiece nad artystami, praca organizacyjna podczas poszczególnych wydarzeń festiwalu.

W przypadku organizowanych przez nas wydarzeń zakres współpracy oraz plan pracy ustalany jest podczas spotkań z koordynatorem wolontariatu.

Co dajemy w zamian?

W zamian oferujemy przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia podczas jednego z najważniejszych festiwali w Polsce oraz wejściówki na organizowe przez instytucję wydarzenia. Ofertę̨ kierujemy również do studentów, którzy chcieliby odbyć u nas praktyki — Festiwal Ars Cameralis stanowi dobrą okazję do przyjrzenia się pracy naszej instytucji oraz zdobycia wymaganych w sektorze kreatywnym kompetencji. 

Po festiwalu wystawiamy również zaświadczenie o odbytym wolontariacie oraz imienne referencje.

Jak zostać naszym wolontariuszem?

Rekrutacja prowadzona jest miesiąc przed realizacją projektu. Informacje o bieżącym naborze zamieszczane będą na stronie internetowej w zakładce aktualności oraz na portalu Facebook. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: wolontariat.arscameralis@gmail.com.

zamknij