Ars Cameralis Silesiae Superioris

Współpraca lokalna

|

Ars Cameralis prowadzi całoroczną programową działalność impresaryjną, której kulminację stanowią listopadowe edycje Festiwalu Ars Cameralis.

Nie byłoby to możliwe bez wieloletniej i sprawdzonej współpracy z lokalnymi instytucjami o szerokim spektrum oddziaływania. Użyczają one miejsc dla zdarzeń, udzielają pomocy organizacyjnej, merytorycznej a także partycypują finansowo. Dzięki temu, w oparciu o wypracowane przez lata praktyki dobrej współpracy, możliwym stało się prezentowanie proponowanych widzom w ramach Festiwalu (i nie tylko) zdarzeń artystycznych już nie wyłącznie na terenie Katowic, lecz wielu miast Województwa Śląskiego.

Warte podkreślenia jest, że lista lokalnych instytucji, z którymi Ars Cameralis współpracuje przy realizacji programu, poszerza się z każdym rokiem. 

Podmioty wpółpracujące

Instytucje Kultury — użyczenie miejsc zdarzeń, współpraca logistyczna, merytoryczna przy ich organizacji.

Władze miast i regionu — partycypacja w finansowaniu zdarzeń odbywających się w poszczególnych miastach.

Urząd Miasta w Bielsku Białej, Urząd Miasta w Częstochowie, Urząd Miasta w Sosnowcu.

Środowisko artystyczne i naukowe

— Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

Spotkania i warsztaty z udziałem zaproszonych artystów. Ideą Instytucji jest umożliwienie zaistnienia możliwie największej ilości spotkań studentów szkół artystycznych z zaproszonymi na Festiwal artystami. Obok uczestnictwa w wystawie czy innym projekcie kulturalnym są oni zachęcani do spotkań ze studentami katowickiej ASP, którzy dostają w ten sposób szansę spotkania z artystycznymi osobowościami, wysłuchania ich opowieści o własnej twórczości czy wymiany myśli. Ten rodzaj bezpośredniego kontaktu pomiędzy twórcą a studentem stanowi cenną okazją do poszerzenia wiedzy, inspiracji, rozmowy, a także do lepszego poznania. Do tej pory spotkania i warsztaty wraz z pokazem dokumentacji swoich projektów prowadzili m.in. Nicolas Topor, Christian Bramsen, Laurie Anderson czy Jake Chapman.

 Galeria ASP Rondo Sztuki  

Współorganizacja wystaw artystów polskich i zagranicznych w przestrzeni galerii, między innymi prac Pabla Picassa, Davida Lyncha, Sophie Calle, Jake’a Dinosa Chapmanów, Ylii i Emilii Kabakovów, Marii Jarema, prac nurtu video artu „Labirynt pamięci. Oblicza zła 1939–2009”, Sławomira Elsnera, absolwentów pracowni Prof. Grzegorza Kowalskiego „Kowalnia”.

— Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

Współorganizacja koncertów muzyki klasycznej w wykonaniu m.in. Concerto Köln, Roque Bañosa wraz z Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia oraz Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO, Philippe Jaroussky’ego z towarzyszeniem Concerto Köln.

— Uniwersytet Śląski w Katowicach  

Spotkanie autorskie z Dursem Grünbeinem, połączone z promocją jego książki „Wulkan i wiersz”; spotkanie autorskie z Ronem Padgetem; współorganizacja sesji „Dni Nowych Mediów”; spotkanie i dyskusja z udziałem prof. Derricka de Kerckove (Uniwersytet w Toronto); „Dreams of a Common Language”  spotkanie z udziałem Piotra Gwiazdy Adama Zdrodowskiego.

— Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach  

Współorganizacja wielu wystaw, między innymi Rogera Ballena, Kowalni, Labirynt Pamięci. Oblicza zła 1939–2009, Kishina ShinoyamyPetera Bramsena, Pierre’a Alechinsky’ego, Klausa Staecka.

Industriada — Święto Szlaku Zabytków Techniki

To osobne przedsięwzięcie przyczyniające się do poszerzenia i wzbogacenia sieci współpracy lokalnej. Od 2013 roku Ars Cameralis uczestniczy w corocznej jego edycji organizując multimedialne wydarzenia artystyczne czy warsztaty dla dzieci.

Pomysłodawcą i mecenasem cyklu zdarzeń składających się na Industriadę jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

zamknij