Ars Cameralis Silesiae Superioris

II Dni Nowych Mediów

22 — 24.11.2010 | Uniwersytet Śląski

Dni Nowych Mediów są cyklicznym, interdyscyplinarnym projektem, ukazującym złożone relacje pomiędzy współczesnym społeczeństwem i technologią, zainicjowanym przez Uniwersytet Śląski

Dni Nowych Mediów są interdyscyplinarnym projektem, mającm na celu ukazanie złożoności relacji pomiędzy współczesnym społeczeństwem i technologią.

Druga edycja, w której uczestniczyła nasza instytucja, była poświęcona problemom robotyki, cyborgizacji oraz sztucz­nej inteligencji z perspektywy inżynierii, medycyny i humanistyki. Gościem specjal­nym był Kevin Warwick, profesor cybernetyki z University of Reading w Wielkiej Brytanii, jeden z pierwszych w dziejach ludzkości cyborgów. Zajmuje się badaniem sztucznej inteligencji, bezpośrednią stymulacją mózgu w leczeniu choroby Parkinsona oraz eksperymentami polegającymi na połączeniu ludzkiego ciała i komputera za pomocą implantów telekomunikacyjnych.

Współorganizatorem Dni Nowych Mediów była Instytucja Kultury Ars Cameralis, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Naukowe ExMachina oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Koordynatorami projektu byli Anna MajMichał Derda-Nowakowski.

Dni Nowych Mediów są czę­ścią pro­jektu CYBEROGRÓD, plat­formy nowo­me­dial­nej programu Katowic do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, Katowice — Miasto Ogrodów.

Rezultatem I Dni Nowych Mediów 2008 jest książka Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, zawierająca teksty Derricka de Kerckhove’a oraz artykuły polskich medioznawców. Sam de Kerckhove jest obec­nie jed­nym z Ambasadorów kan­dy­da­tury Katowic do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

zamknij