Ars Cameralis Silesiae Superioris

Ewa Zawadzka: Sufficit unum lumen in tenebris

6.11.2015 — 6.12.2015 | Sosnowieckie Centrum Sztuki — Zamek Sielecki

Wystawa w ramach ⅩⅩⅣ Festiwalu Ars Cameralis 2015

„Nad gromadzonym od czterdziestu lat multidyscyplinarnym zbiorem dzieł Ewy Zawadzkiej sprawuje kontrolę szczególna narracja — odniesienie do świata zdestruowanych form materialnej tkanki odhumanizowanego budownictwa. Kierująca się zasadą linearnej ciągłości twórczość, którą poddajemy tu próbie opisu, niesie ze sobą szczególną „pamięć” materiału jakim jest beton, budulec szczególnie powiązany z modernizmem i wiekiem ⅩⅩ. Artystka czyni go podstawowym hasłem autorskiego słownika wizualnego, odkrywa potencjał nieestetyczności, obserwuje jego strukturę i plastyczne właściwości, a przede wszystkim akcentuje niepowtarzalność faktur. Poprzez starannie opracowane zabiegi, wzmacniające przekaz malarskim czy graficznym efektem, odsyła zarówno do konsystencji chropowatych, gruboziarnistych skór betonowych bloków, gdzieniegdzie naznaczonych wzorem oszalowania, jak i zwraca uwagę na tkankę brył, których powierzchnię pokryły dziesiątki drobnych porów…

/Marek Meschnik. Tekst kuratorski/

zamknij