Ars Cameralis Silesiae Superioris

Jean-Michel Alberola. Echa i fantomy 1968

19.11.2008 — 30.01.2009 | Galeria ASP Rondo Sztuki

Wystawa oraz promocja pierwszego polskiego wydania Rozprawy o dobrowolnej niewoli  Étienne’a de La Boétie, ukazującego się z inicjatywy Jean-Michela Alberoli.

Jean-Michel Alberola (urodzony w 1953 w Saida, Algieria) mieszka i pracuje w Paryżu. Realizuje dzieła różnorakiej natury wykorzystując przy tym całe ogromne bogactwo materii i różne nośniki, co sprawia, że jego twórczość jest niezwykle bogata. Jego niecodzienne realizacje, które powstają budowane w oparciu o tematy, postawy, kwestie polityczne i estetyczne, tworzone są z pasteli, rzeźb, fotografii, plakatów, instalacji, retuszowanych przedmiotów, widoków oraz słowa pisanego. Jego sposób tworzenia zamazuje granice pomiedzy tradycyjnymi kategoriami. Malując swoje obrazy i dzieła bezpośrednio na ścianie stawia pytanie dotyczące idei „końca malarstwa”, drogiej ⅩⅩ wiekowi. Chociaż przede wszystkim jest malarzem, w swoich dziełach wykorzystuje różnorakie materiały-media (zdjęcia, widokówki, znalezione przedmioty, filmy i teksty) poszukując łącznika między malarstwem, pisarstwem i słowem. Jego dzieła znajdują się już w różnych kolekcjach. Malarstwo ścienne stanowi podstawę twórczości Alberoli. Ogromne freski, do których rysunki przygotowuje w swojej pracowni, pokrywają mury sal wystawowych w światowych muzeach, tworząc dzieła z natury swojej jedyne i ulotne, po zakończeniu wystawy skazane na niebyt.

Wystawie, w ramach ⅩⅦ Festiwalu Ars Cameralis, towarzyszyła promocja pierwszego polskiego wydania Rozprawy o dobrowolnej niewoli Étienne’a de La Boétie —  dzieła, które przekracza ramy tradycyjnego dyskursu politycznego. Publikacja, wydana przez Instytucję Ars Cameralis, ukazała się z inicjatywy Jean-Michel Alberoli.

„Odtwarzana wciąż fascynacja, jaką wznieca, bierze się stąd, że dzieło kładzie fundamenty pod studium relacji panowanie-poddaństwo w osobistych stosunkach międzyludzkich. Tyran nie jest tylko kategorią polityczną, ale także mentalną, a nawet „metafizyczną”. Ów stosunek panowanie-poddaństwo nie zawiązuje się dopiero w społeczeństwie, ale już na bardziej intymnym poziomie świadomości. Zawdzięczamy Rozprawie nie tylko zwykłą lekcję polityczną, ale jeszcze lekcję etyczną, moralną, jak również apel do wytrzebienia z siebie groźnej — okrutnej i adorowanej — osoby tyrana.”

Séverine Auffret

Organizator

Patroni medialni

zamknij