Ars Cameralis Silesiae Superioris

Fot. Tomasz Böhm
Fot. Tomasz Böhm
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak
Fot. Radosław Kaźmierczak

Kobieta jest jak Sosnowiec

24.09.2015 — 24.11.2015 | Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

W ramach ⅩⅩⅣ Festiwalu Ars Cameralis 2015 odbył się finisaż ww. wystawy

[…] Ponieważ musimy kochać —

kochamy nasze miasta.

(Nawet ich tłuste koty.)

Trudno kochać, choć cudne,

nie znane poranki rzymskie.

Kochamy pospolitość nie z wyra-

finowania, lecz że w zasięgu ręki.

Bo kochać to znaczy dotykać.

jak kocha się kobietę, której

nic oprócz siebie nie trzeba do bycia kobietą.

„Sosnowiec jest jak kobieta”, Marcin Baran


Gdy zbliżamy się do Pałacu Schoena, otoczonego konarami drzew tajemniczego parku, dostrzegamy w nim intrygującą samotność, melancholię, jakby cały budynek przyjął formę znaku czasu z dużym znakiem zapytania: gdzie jesteśmy i dokąd wszystko podąża. Mimo iż posiada on formę materialną, podlegającym wszystkim prawom, jakie rządzą światem nieorganicznym — prawom fizyki i chemii, to jednak był on świadkiem zdarzeń obejmującym swym zasięgiem historię miasta. Dlatego też tajemnica i szum drzew, starczy charakter jego murów, które przekazują nam ciężar przeszłości, lecz również światło historii zobowiązuje i jednocześnie poucza, iż wszystko, co człowiek stwierdza, jest to tylko przypis na marginesie wyblakłego tekstu.

24 września 2015 to była próba nowego wpisania się w historię Pałacu Schoena, próba nowego przebudzenia i nowego otwarcia. „Kobieta jest jak Sosnowiec”, ten zwrot brzmi jak słowa zaklęcia, to jak próba wyrwania ze snu otaczającego nas świata, obudzenia istoty rozproszonej, nadania jej własnych imion. Wystawa, którą przygotowaliśmy, to jak spadanie w przestrzeń zmysłów, długa wędrówka po salach zmysłów, próba zrozumienia prawdy o rzeczach, które były, lecz i wciąż są. Z drugiej strony każde miasto, niczym ciało, posiada swoje funkcje oraz organy, posiada swoją fizjologię oraz fizjonomię, dlatego też każdy na swój sposób może kochać Miasto, nawet jeśli istotną miarą miłości jest głębokość braku odczuwania obiektu uczuć. Pamiętajmy, iż u swego początku Miasto jest zawsze określane słowami żeńskimi, a w konsekwencji wiąże się z ideą kobiecości.

Słowa wprowadzające w wystawę są obrazami słów zakreślonymi poprzez wyobraźnię Michała Minora, a na wystawie zobaczymy m.in. obrazy cienie ”tkanymi” rękami Jadwigi Maziarskiej, wyruszymy w świat nieznanej i tajemniczej światłości odrzuconych bytów Janiny Kraupe-Świderskiej, zobaczymy fotografie ciemności oraz mgły oparów samotności Mateusza Hajmana, obrazy nieskończoności natury Natalii Bażowskiej oraz świat ciał poszukujących prawdy w naturze Dominiki Kowynii. Jednakże to nie wszystko w tej wędrówce, gdyż lista nazwisk artystów jest znacznie dłuższa, zobaczymy również prace Zofii Kulik, Zuzanny Janin, Andrzeja Urbanowicza, Matyldy Sałajewskiej, Andrzeja Tobisa.


Wystawa „Kobieta jest jak Sosnowiec” swym tytułem odwoływała się do tomu poezji oraz wiersza Marcina Barana „Sosnowiec jest jak kobieta”, który ukazał się drukiem w 1992r., w trzy lata po przełomie, dzięki któremu wkroczyliśmy na drogę Wolności.


24.11.2015 G.18.00 odbył się finisaż wystawy, podczas którego zaprezentowano instalację Matyldy Sałajewskiej i wystąpił zespół Erith.

Kurator wystawy: Marek Zieliński

Dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu: Paweł Dusza

Wystawie towarzyszyła publikacja „Kobieta jest jak Sosnowiec. Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu”, wydana przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu.

Instytucja Kultury Ars Cameralis była Partnerem ww. wydarzenia.

Organizator

Nasi partnerzy

Patroni medialni

zamknij