Ars Cameralis Silesiae Superioris

Konferencja tematyczna — TOOL QUIZ

1 — 2.06.2011 | Kino Kosmos — Centrum Sztuki Filmowej

Międzynarodowa konferencja dedykowana znaczeniu Sztuki i Kultury dla rozwoju Miasta i Regionu

Była to czwarta międzynarodowa konferencja zorganizowana w ramach projektu TOOL QUIZ, tym razem zorganizowana w Polsce.

Wystąpienia zaproszonych gości, dyskusje z udziałem publiczności, wycieczki w ramach alternatywnej turystyki oraz warsztaty ogniskowały się wokół szeregu — szczególnie interesujących z punktu wiedzenia kultury miejskiej — haseł m.in.: architektury, sztuki, ogrodów, aglomeracji, Europy, kultury czy obywatelstwa.

Jako partner w projeckie TOOL QUIZ oraz organizator konferencji przygotowaliśmy szereg debat tematycznych dotyczących między innymi szeroko rozumianej kultury w kontekście kwestii społecznych, aktywności obywatelskiej czy też sztuki jako innowacyjnego narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego. Uczestnicy konferencji dyskutowali o tym, jak żyje się na co dzień w europejskich miastach, w których mieszka około 70 proc. obywateli naszego kontynentu i w których wytwarza się ponad 80 proc. europejskiego PKB. W miastach, które są motorami wzrostu gospodarczego, które kumulują największą liczbę miejsc pracy, które są centrami innowacji i gospodarki opartej na wiedzy. Wreszcie w miastach, które — przez swe unikalne dziedzictwo historyczne, urbanistyczne i architektoniczne — stanowią o tożsamości kulturowej Europy. Przywoływane w trakcie konferencji dobre praktyki odnosiły się zarówno do szeregu pozytywnych jak i negatywnych zjawisk, z którymi na co dzień zmaga się większość europejskich miast. Rozwarstwienie społeczne, bezrobocie, degradacja dzielnic (często śródmiejskich) były punktem wyjścia do dyskusji o tym jak poprzez działania kulturowe można zmienić rzeczywistość.

Tematyka konferencji wpisywała się zarówno w starania Katowic o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, w założenia i cele projektu TOOL QUIZ, nawiązywała także do coraz większej roli polityki miejskiej w działach wszystkich europejskich rządów, także na forum Unii Europejskiej, która od dawna inicjuje debaty dotyczące tej tematyki.

zamknij