Ars Cameralis Silesiae Superioris

wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak
wernisaż wystawy, fot. Radosław Kaźmierczak

KOWALNIA

21.11.2014 — 11.01.2015 | Galeria ASP w Katowicach "Rondo Sztuki"

Wystawa w ramach ⅩⅩⅢ Festiwalu Ars Cameralis

Kowalnia to dwuczęściowa wystawa prezentująca dorobek absolwentów legendarnej pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W Galerii „Rondo Sztuki” zaprezentowane zostały prace filmowe i videoarty absolwentów Kowalni. W Galerii Sztuki Współczesnej BWA natomiast można było zobaczyć nieliczne zachowane archiwalne prace dyplomowe i dokumentacje tychże.

W wystawach udział wzięli: Katarzyna Kozyra, Paweł Althamer, Artur Żmijewski, Jacek Adamas, Katarzyna Górna, Ada Biedka, Alicja Raczkowska, Anna Molska, Anna Senkara, Bohdan Ruciński, Ewa-Maria Śmigielska, Grzegorz Matusik, Jacek Markiewicz, Jacek Różański, Jakub Wesołowski, Jane Stoykov, Jędrzej Niestrój, Katarzyna Fabińska, Łukasz Kosela, Michał Dudek, Monika Zielińska, Paweł Mysera, Grzegorz Olech, Tomasz Kujawski, Wojciech Urbański, Adam JanischCezary Koczwarski, Jacek Malinowski, Julia Bui Ngoc | Mai Bui Ngoc, Kacper Nurzyński, Katarzyna Miszczak, Piotr Wysocki | Dominik Jałowiński, Tomas Rafa

9 stycznia 2015 roku odbył się panel dyskusyjny z udziałem prof. Grzegorza Kowalskiego oraz artystów biorących udział w wystawie.

O Kowalni:

Osiągnięciem stawianym przez Grzegorza Kowalskiego na równi z własną pracą twórczą jest wypracowanie indywidualnej metody pedagogicznej nazwanej przezeń „dydaktyką partnerską”. Jej zasady kształtował stopniowo od wczesnych lat pracy pedagogicznej, kiedy u boku prof. Jarnuszkiewicza wprowadzał do programu pracowni nowe praktyki artystyczne, oparte na współdziałaniu i poszukiwaniu pozawerbalnego języka porozumienia.

W spędzonych na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego latach 1980—1985 stworzył zręby i przeprowadzał pierwsze realizacje autorskiego programu dydaktycznego Obszar Wspólnoty, Obszar Własny, który kontynuował też na Wydziale Rzeźby, a od 2009 — na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. W 2000 roku wprowadził nowe cykliczne zadanie, Next, którego czasowość i sekwencyjność odpowiada specyfice Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej.

 W trakcie ćwiczeń już w początkach lat 90. ukształtowała się grupa wychowanków Pracowni Kowalskiego, określana przez krytykę jako „Kowalnia”, której dokonania odcisnęły się na obrazie sztuki polskiej ostatnich lat, wiele wnosząc do polskiej sztuki krytycznej. 

/ fragment tekstu Maryli Sitkowskiej


„Pracownia natomiast to nie zbiór słynnych nazwisk, które kiedyś opuściły mury akademii. To ciągle żywe miejsce, w którym na nowo formułowane są pytania, ciągle zasilane energią coraz to nowych ludzi.” Karol Sienkiewicz (Obieg)


Organizator

Patroni medialni

zamknij